Branscher / Bank

Vi i Contendo är övertygade om att vinnarna i morgondagens tuffa konkurrens är de aktörer som ger sina kunder den bästa upplevelsen i all kontakt med banken. Därför har vi utvecklat system och lösningar för att en bank ska kunna bli bäst på leads- och kundhantering. Våra aktuella kunder inom bank är de bästa bevisen på att det fungerar.

Våra metoder och lösningar ska bidra till:

  • Öka konverteringsgraden på beviljade ansökningar i internetbanken
  • Säkra 100 % personlig dialog och rådgivning när större viktiga händelser inträffar hos existerande och nya kunder;
    • Aktivera rådgivningsresursen på de leads som är viktigast – som måste hanteras som ”färskvara”. Dessa utgör ca 15 % av hela kundströmmen och är i köpläge nu eller på kort sikt
    • Identifiera och alltid hantera de leads som är viktigast, på den rätta platsen i banken – med rätt aktivitet i rätt tid. Ett förbättringsområde som ger ökad försäljning och bättre lönsamhet

”Innan 2010 kommer 85% av interaktionen mellan business och kund att genomföras utan mänsklig interaktion”
Gartner Group

Skapa goda kundupplevelser

Många undersökningar visar att runt 15 % av kunderna i din totala kundström har bestämt sig för att köpa nu, eller inom kort. Om de kommer att bestämma sig för just dina produkter/ tjänster avgörs av hur snabbt och relevant de får en återkoppling och uppföljning från dig. Hittar och fångar din bank alla dessa säljmöjligheter?

Contendo hjälper de banker som är våra kunder med att behandla säljmöjligheterna (så kallade leads) som en ”färskvara”. När leads behandlas på det sättet hanteras de på rätt ställe i banken i rätt tid. Det ger nöjda kunder och ökad försäljning.

Utmaningen – nå kunden när de är som mest köpbenägna

Våra kunder inom banksfären berättar för oss att den ökade digitaliseringen och alla löpande ändringar av regelverk med mera utmanar bankens verksamhetsmodell. Idag önskar 40–65 % av kunderna möjligheten till självbetjäning och på grund av det försvinner gamla säljarenor såsom exempelvis signerings- och drop in-möten. Det innebär att banken numera måste nå kunden i andra kanaler och sammanhang.

Hur identifiera och hantera de leads som är viktigast?

Våra kunder använder Contendos lösning för att identifiera de viktigaste säljmöjligheterna i kundströmmen, för vidare hantering i rådgivningsfunktionen.
Contendo-lösningen förenklar genom att prioritera och distribuera alla leads till rätt ställe i banken. Därmed säkras att banken genomför rätt aktivitet på rätt lead, i rätt tid. Det handlar om god rådgivning som ger ökad försäljning.

Hur upplever slutkunden detta?

I en situation där det verkligen gäller ska slutkunden uppleva att banken lever upp till sitt varumärke och kundlöfte. Genom bra definierade kundprocesser säkrar Contendos lösning att kundupplevelsen alltid blir bra (eller bättre än förväntan) varje gång som en kund har ett konkret behov. Det gäller också när kunden responderar på kampanjer/ aktiviteter och det uppstår behov av personlig rådgivning. Banken blir därmed mer relevant för både existerande och nya kunder.

Blir det ett dyrt och komplicerat projekt?

Det går enkelt och snabbt att få Contendos lösning på plats i banken. Baserat på vår metodik och den standardlösning som vi i grunden använder oss av.

När banken automatiserar sin hantering och styrning av leads ger det ökad försäljning och bättre marginaler.

”Companies that automate lead management see a 10 % or greater increase in revenue, in 6–9 months.”
Gartner Group

Kunder

Skandiabanken