Våra moderna IT-lösningar och smarta algoritmer hjälper dig att vinna och behålla kunder – enklare, snabbare och billigare

- Reach your target faster!

Fånga säljmöjligheterna i alla kanaler

Contendos lösning fångar säljmöjligheterna i alla kanaler och ger dina kunder relevant uppföljning – i rätt tid på rätt plats – med rätt resurser och kompetens.

Effektivisera arbetsprocesserna

Contendo har över tid levererat lösningar till flera olika branscher och kundgrupper – lösningar som effektiviserar arbetsprocesserna genom relevanta verktyg anpassade efter användarnas behov

Vi hjälper dig att vinna och behålla dina kunder

Contendo har lösningen som skapar förutsättningar för goda kundupplevelser.

Från Business Intelligence till Customer Intelligence

Med lösningen Contendo GainSight får du ökad insikt om dina kunder, vilket ger dig bättre förmåga att leverera utifrån ditt kundlöfte

Contendo solutions
Spela videoklipp

De företag som använder Contendos lösningar får mer motiverade säljare, förenklade säljprocesser, tydlig återkoppling på vilken marknadsföring och vilka kampanjer som fungerar bäst, en mer strömlinjeformad kontroll, förbättrade kundupplevelser – samt inte minst en snabbare realiserad resultatutveckling.

På vilket sätt våra lösningar mer konkret bidrar till tillväxt och förbättrad lönsamhet beskrivs närmare i vår introduktionsvideo.

Contendo Leading the Lead

Contendo Leading the Lead

Systematiserar och styr företagets hantering av leads. Det handlar om att erbjuda rätt innehåll till rätt person, vid rätt tillfälle – varje gång. På så sätt skapas kundupplevelser som stärker din konkurrenskraft i marknaden.

Contendo Response

Contendo Response

Kartlägger de faktorer som påverkar dina prestationer genom återkoppling från kunderna på genomförda aktiviteter och actions kan du förbättra ditt agerande i marknaden.

Contendo Campfire

Contendo Campfire

Samlar din organisation genom förbättrad insikt och kommunikation. Stärker intern motivation och din förmåga att skapa rätt kundupplevelser.

Contendo Retail

Nå dina försäljningsmål genom målinriktade åtgärder och aktiviteter som ökar kompetensen, engagemanget och lojaliteten hos dina säljare. Säkerställ att dina säljare agerar på ett sätt som ger rätt fokus och prioritet i slutledet.


Contendo Kampanjklar butik

Gör butiken klar för kampanj med rätt aktivitet på rätt plats i rätt tid. Bli mer effektiv vid uppföljningsbesöken, med enkla lösningar för planering av besöksrutt och för dokumentering vid besöket.


Contendo Play

Tänk i nya banor och använd nya möjligheter för att skapa entusiasm och engagemang hos dina anställda – på ett sätt som ger ett bestående lyft av lagandan. Säkra upp kontinuitet och dynamik på ett sätt som minskar geografiska utmaningar – som gör att du mer effektivt når ut i organisationen.

Med Contendo:

  • Få mer motiverade säljare
  • Förenkla säljprocesser
  • Se vilka kampanjer som fungerar bäst
  • Förbättra dine kundupplevelser
  • Få en snabbare realiserad resultatutveckling.