Branscher / Fastighetsmäklare

Vi i Contendo är övertygade om att vinnarna i morgondagens tuffa konkurrens är de aktörer som ger sina kunder den bästa upplevelsen i all kontakt. Därför har vi utvecklat system och lösningar för att en mäklare ska kunna bli bäst på leads- och kundhantering. Våra aktuella kunder inom fastighetsmäklarbranschen är de tydligaste bevisen på att det fungerar.

Våra metoder och lösningar ska bidra till att:

  • Mäklaren blir bättre på att både skaffa och behålla kunder
  • Göra det enklare för en mäklare att nå sina mål
  • Mäklarkedjan får nöjda kunder som kommer tillbaks
  • Mäklarkedjan får nöjda medarbetare i en bra presterande arbetsmiljö

Det hela leder till mer försäljning och ökad lönsamhet.

Skapa goda kundupplevelser

Fastighetsmäklare har en stor kundström som kan utnyttjas betydligt bättre

Fastighetsmäklarbranschen är under stor förändring. Ökad digitalisering och nya affärskoncept för försäljning av bostäder ökar konkurrensen och pressar marginalerna. Branschen behöver nu hantera en viktig och nödvändig utveckling – inom det digitala området och arbetsmetoder generellt.

Snittet i branschen är att en mäklare hämtar ut ca 8 % affär ur sin totala kundström. Med hjälp av Contendos lösning ska kedjan relativt snabbt kunna hämta ut 11–15 %, vilket uppnås genom att automatisera och förbättra arbetsmetoderna.

Hur går det till?

Genom att införa IT-stöd och väl fungerande arbetsmetoder som hjälper mäklarna och ledningen att nå den beslutade målbilden. Graden av succé påverkas av hur väl den interna förankrings- och implementeringsprocessen fungerar. Contendo är en erfaren partner som grund för att realisera effekter. Våra kunder inom fastighetsmäklarbranschen integrerar idag vår lösning helt sömlöst mot sina egna system.

Contendos lösning

Identifierar de leads som är viktigast – från alla källor i kundströmmen – och ser till att dessa hanteras på rätt plats i kedjan, med rätt aktivitet och i rätt tid. Det ger ökad försäljning och bättre lönsamhet.

  • Etablerar en kunddialog i syfte att vara ”top of mind” när kunden har ett behov, bland annat genom nyhetsbrev.
  • Genererar återköp från befintliga kunder med hjälp av målstyrda aktiviteter, genom att lösningen bland annat initierar marknadsaktiviteter för att ta reda på kundens aktuella köp- och/ eller säljbehov.
  • Automatiska utskick av kundundersökningar till köpare och säljare. Ger en tydlig återkoppling på vad som fungerat/ inte fungerat – med konkreta råd och förslag direkt till den ansvarige mäklaren.

Implementering av Contendo Leading the Lead™ = Plug & Play

Det går enkelt och snabbt att få Contendos lösning på plats. Vi har en väl beprövad fungerande arbetsmodell för implementering. Vi är också helt säkra på att vår lösning kommer att ge en realiserad effekt. Implementeringen innebär minimalt bruk av våra kunders tekniska resurser.

Kunder

PrivatmeglerenNotar eiendomsmegler Eiendomsmegler1 logo Aktiv Eiendom logo