Branscher / Försäkring

Contendos lösning ger dig en bra översikt över alla nyckeltal, med en jämförelse mot satta mål, med en flexibel segmentering på alla nivåer i verksamheten; division, kanal och funktioner/ personer.
Rådgivarnas och säljarnas kompetens om bolagets produkter knyts upp mot planerade volymer, aktiviteter och andra nyckeltal – och du får löpande en tydlig och snabb återkoppling på om ditt företags affärsmodell och prestationer fungerar för att driva effektiv försäljning och säkra upp de bästa kunderna.

Du kan spara mycket tid genom att automatisera säljfunktionen och dess resurser.

”Vi investerte i Contendo-løsningen for å realisere våre salgsmål, og har en ROI på vår investering som vi ikke tør fortelle Contendo”

Sigurd Syrdal Senior Marketing Consultant Gjensidige

Sigurd Syrdal
Senior Marketing Consultant
Gjensidige