Branscher / Övriga branscher

Oavsett vilken bransch du tillhör, kommer du att kunna nyttja Contendos lösningar. Vi har idag kunder i många olika branscher, exempelvis inom Telecom och Media. Ta kontakt med oss – så kan vi berätta mer om hur våra lösningar kan hjälpa just dig.

Kundelogoer

Contendo har bidragit till att vi i Ventelo har fått till ett avsevärt förbättrat säljtryck. Våra säljare upplever lösningen och programmet som motiverande och det har bidragit till att öka den interna konkurrensen. Vi använder oss av automatiserad fördelning av möten och får på så sätt en bra översikt över de case som ligger i säljarnas respektive individuella mötespooler. Vi använder också lösningen till att kommunicera allt marknadsmaterial till säljarna, vilket gör att alla säljare alltid har aktuell information lätt tillgänglig på en plats. Vi är mycket nöjda med Contendo, både som leverantör och vad gäller allmän service.Wenke Falkmann Ansvarig för Sälj- och Marknadskoordinering Ventelo
Ventelo