Branscher / Retail

Contendos internetplattform är muskeln bakom vår lösning för retail. Ytterligare en styrka är vår interna kompetens och expertis – baserat på våra retail kunder i Norge (ett flertal större aktörer).

Gång på gång har Contendo visat att vi har dem mest uppdaterade teknologin och kunskapen, samt inte minst de mest kostnadseffektiva metoderna för att lyckas få till intern motivation och goda säljprestationer.

De flesta butiker som vi besöker har samma huvudsakliga utmaningar – oavsett vilken typ av retail bransch det handlar om – även om det geografiskt och demografiskt finns skillnader.

Tillgängliga nyckeltal för butikschefen

Butikschefen är den viktigaste personen/ funktionen för att en butik ska prestera på topp. Erfarenhetsmässigt vet vi att en butikschef som övertar en ny butik så gott som alltid tar med sig tidigare positiva effekter in i den nya verksamheten. För att ge denna nyckelperson optimala förutsättningar att lyckas är det viktigt att dagligen tillhandahålla uppdaterade nyckeltal. De bästa butikskedjorna i Skandinavien har i regel transparanta nyckeltal ända ut till butikschefen.

Bättre genomförandekraft med Contendo Retail!

Kampanjer är ett viktigt verktyg i marknaden och utgör tillfällen då det handlar om att internt motivera alla medarbetare till en extraordinär arbetsinsats. Det är för en butik helt avgörande att kampanjen är klar och riggad mot kund, från bestämd starttid – en stor och viktig investering i kedjan för att sätta nyheter i sortimentet, erbjuda aktuella säsongsvaror, samt inte minst öka försäljning och marginalkronor genom mer försäljning.

”Klar för kampanj” är en unik metod inom Contendos lösning – för att internt säkra en extra arbetsinsats i kedjans alla butiker. Lösningen kan samtidigt etablera och hantera ex vis bonussystem – för att ytterligare säkra upp att alla butikschefer och säljare är fullt engagerade – före, under och efter kampanjen.

En rapport från KPMG och Retail Institute Scandinavia visar att 40 % av fackhandelns kedjebutiker hade en vinstmarginal på 1,5 %, medan de 5 % bästa låg på 15 % eller mer. Kännetecknande för de bästa butikerna var goda nyckeltal genom butikschefen och ett bra organiserad löpande genomförande i butik.

Princess logo

Princess Gruppen införde under 2008 Contendos lösning, som ett kampanj- och styrningsverktyg för vår totala affär och våra butiker. Omsättningen ökade de två kommande åren från 592 miljoner NOK till 756 miljoner NOK.

Kai